La radio: pensar con las orejas

clase[CAT] Aquest any he tingut el gran plaer d’impartir tres classes de ràdio a la 19 edició del Màster en comunicació científica, mèdica i ambiental de l’IDEC-Universitat Pompeu Fabra, el mateix que vaig estudiar jo fa uns anys.

Cada alumne va tenir el repte de fer una cobertura sobre un fet noticiable de ciència i aconseguir talls de veu dels protagonistes. A classe, vam fer un consell de redacció dels de veritat per posar en comú tots els titulars de la jornada i el material que havíem recollit. A partir d’aquí vam discutir i decidir entre tots l’ordre de les notícies. Vam sacrificar les referències temporals per ficcionar que totes les notícies havien passat aquell mateix matí.

Vam riure, vam aprendre i crec que ens ho vam passar molt bé. Espero que aquestes tres classes hagin servit per despertar l’amor d’aquests nois per la ràdio, que siguin més crítics quan escoltin un programa i pensin amb les orelles.

Aquí podeu escoltar el nostre experiment.

[ESP] Este año he tenido el gran placer de impartir tres clases de radio en la 19 edición del Máster en comunicación científica, médica y ambiental del IDEC-Universitat Pompeu Fabra, el mismo que estudié yo hace unos años.

 Cada alumno tuvo el reto de hacer una cobertura sobre un hecho noticiable de ciencia y conseguir cortes de voz de los protagonistas. En clase, hicimos un consejo de redacción de los de verdad para poner en común todos los titulares de la jornada y el material que habíamos recogido. A partir de aquí discutimos y decidimos entre todos el orden de las noticias. Sacrificamos las referencias temporales para ficcionar que todas las noticias habían ocurrido aquella misma mañana.

Nos reímos, aprendimos y creo que lo pasamos muy bien. Espero que estas tres clases hayan servido para despertar el amor de estos chicos por la radio, que sean más críticos cuando escuchen un programa y piensen con las orejas.

Aquí podéis escuchar nuestro experimento.