Què ens surt més a compte, cooperar o competir?

cooperation[CAT] Cada setmana l’equip del Sapiència busquem respostes a grans preguntes. L’Estat espanyol està passant per un moment difícil, degut a la crisi socioeconòmica. Si no em creuen, només fa falta que encenguin la tele o obrin un diari. Hi ha un munt de males notícies, però crec que ho superarem. Però… com? Què és el millor per la nostra supervivència: ser cooperatius o competitius?
[ES] Cada semana el equipo del Sapiència busca respuestas a grandes preguntas. España está pasando por un momento difícil, debido a la crisis socioeconómica. Si no me creen, basta con encender el televisor o abrir un periódico. Hay un montón de malas noticias, pero creo que vamos a superarlo. Pero… ¿cómo? ¿Qué es lo mejor para nuestra supervivencia: ¿ser cooperativo o competitivo?
[EN] Sapiència‘s team look for answers to big questions. Spain is going through a difficult moment, because of the socioeconomic crisis. If you don’t believe me, just switch on your TV or open a newspaper. There are a lot of bad news, but I think we will overcome. But… how? What’s the best for our survival: being cooperative or competitive?